Social Distancing

            Social Distancing ความหมายดีดีที่เป็นตัวช่วยหนึ่งของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งก่อนหน้านี้เราต่างได้ยินคำ ๆ กันบ่อย และถูกเชิญชวนให้ปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมมือร่วมใจในการฝ่าฟัน COVID-19 ไปให้ได้ เหมือนในวันนี้เรายังคงต้องใช้มาตรการSocial Distancingอยู่เหมือนเดิม เพราะ การระบาดของโรคยังไม่จบลง หมายความว่าเราทุกคนยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อCOVID-19 ได้อยู่ตลอดเวลา หากเราไม่ดูแลซึ่งกันและกัน

Social Distancing 1

Social Distancing การลดการสัมผัสต่อการออกไปพบเจอกับผู้คนจำนวนมาก

            สำหรับ Social Distancingคือการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เป็นตัวช่วยหนึ่งในการลดการแพร่ระบาด และการกระจายของเชื้อCOVID-19การที่เราเว้นระยะห่างในระยะ1– 2เมตรจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้จริงหรือไม่นั้นวันนี้เรามีคำตอบคือ
Social Distancingการเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ได้มีแค่มาตรการการยืนหรือการนั่งที่เว้นระยะห่างในทุก ๆ1– 2เมตรเท่านั้นยังรวมถึงการลดการออกจากบ้านลดการรวมกลุ่มหรือลดการสัมผัสใกล้ชิดกัน
โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด

Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม

            การลดการสัมผัสนั้นหมายถึง ลดการกอด การหอมแก้ม หรือการอยู่ใกล้ชิดกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งนี้คนภายในบ้านเดียวกันถ้าปฏิบัติตามSocial Distancingการเว้นระยะห่างทางสังคมได้จะเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะคนที่ออกไปทำงานนอกบ้าน อาจนำพาเชื้อ COVID-19 กลับมาสู่คนที่บ้านก็ได้ ดังนั้นการเว้นระยะห่างทางสังคมจึงต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการออกไปทำงาน การไปเดินห้าง การเดินในเขตพื้นที่สาธารณะ หรือการต่อแถวซื้อสินค้าก็ตาม

Social Distancing-เว้นระยะห่างในระยะ1– 2เมตร

            การที่ผู้คนหันมาซื้อของทางโลกออนไลน์ สั่งสินค้า หรืออาหารผ่านทางออนไลน์ก็อยู่ในมาตรการของSocial Distancingการเว้นระยะห่างทางสังคมเช่นกัน เพราะเป็นการลดการสัมผัสต่อการออกไปพบเจอกับผู้คนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงความแออัด และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี

            การเว้นระยะห่างทางสังคมจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้มากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อ มีการปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดร่วมกับการสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน และหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราต้องหยิบจับด้วยการฉีดสเปรย์ หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเสมอ และต้องล้างมือบ่อย ๆ ก่อนที่จะนำมือมาสัมผัสกับใบหน้า ดวงตา หรือหยิบจับอาหารขึ้นมารับประทาน

Social Distancing-ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี

            การที่เราร่วมมือกันในการเว้นระยะห่างทางสังคมกันอย่างเคร่งครัดนั้น เป็นผลดีต่อตัวเราเองที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 และหมั่นสังเกตอาการของตนเอง และคนรอบข้างอยู่เสมอว่ามีอาการที่เข้าข่ายต่อการติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ เพื่อเป็นช่วยกันให้ก้าวผ่านการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ไปได้          

หากคุณอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลโรค ไม่ควรพลาด วิธีดูแลตัวเอง 
บทความสุขภาพดี ๆ เกี่ยวกับ COVID-19 ป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจาก โรคเป็นไข้หวัดใหญ่ ในช่วงโควิด -19

Related Posts