กัญชา

กัญชา กับสรรพคุณในการรักษาอาการเจ็บป่วยโรคต่าง ๆ จากผลการวิจัย

               กัญชา จัดเป็นพืชที่มีใบเรียวยาวสีเขียว ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่ากัญชาสามารถช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของโรคต่าง ๆ ให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องเพิ่งยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคเลย ดังนั้นเรามาเรียนรู้ถึงสรรพคุณทางยาของกัญชาที่มีส่วนช่วยทางด้านการแพทย์กันดีกว่า กัญชา สมุนไพรไทยสีเขียวใบเรียวยาวมีสรรพคุณในทางรักษาด้านไหนบ้าง                1.กัญชาสามารถรักษาโรคลมชักได้ โดยจากผลการวิจัยพบว่ากัญชามีฤทธิ์ที่จะช่วยรักษาโรคลมชักสำหรับผู้ป่วยที่รักษายาก ให้มีอาการที่ดีขึ้นได้                 2.กัญชาสามารถรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมได้ เนื่องจากในกัญชาจะมีสรรพคุณที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยที่มีอาการโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือที่เรียกว่า ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ซึ่งสารสกัดจากกัญชาจะมีส่วนช่วยที่จะทำให้อาการปวดเกร็งนั่นดีขึ้นและหายในที่สุด                3.กัญชาสามารถบำรุงหัวใจได้ ซึ่งจากผลจากการวิจัยพบว่าน้ำมันกัญชาในปริมาณ 600 มิลลิกรัม จะมีส่วนช่วยที่จะรักษาความดันโลหิตที่สูงให้อยู่ในระดับปกติได้ จึงทำให้สามารถนำมารักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มักจะมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงซึ่งจะทำให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับปดติและอาการโรคหัวใจก็จะดีขึ้นตามลำดับ…