การกินแบบ raw food

เทรนด์ การกินแบบ raw food (อาหารดิบ) เพื่อไดเอต กินแล้วดี แต่มีข้อควรระวัง

            เทรนด์ การกินแบบ raw food หรือกินอาหารดิบเป็นเทรนด์การกินที่ดี เพราะกินแต่ผักผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อน แต่ก่อนที่คุณจะกินraw food ก็ควรศึกษาถึงข้อควรระวังในการกินraw food ให้ดีเสียก่อน เพื่อให้การกินrawfood เพื่อไดเอต คุมน้ำหนัก และเพื่อสุขภาพที่ดี ได้ผลอย่างแท้จริง การกินแบบ raw food เพื่อไดเอต คุมน้ำหนัก และเพื่อสุขภาพที่ดีจริงหรือไม่ ข้อควรระวังในการกิน raw…