การดื่มกาแฟ

นักวิทยาศาสตร์พบว่า การดื่มกาแฟ หลังอาหารเช้าจะดีกว่าการดื่มก่อนอาหาร

การดื่มกาแฟ ที่มีการวิจัยจากศูนย์โภชนาการการออกกำลังกายและการเผาผลาญของมหาวิทยาลัยบาธ สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาผลของการนอนหลับที่ไม่เพียงพอและการดื่มกาแฟในตอนเช้าจะมีสารบ่งชี้การเผาผลาญที่แตกต่างกัน โดยเป็นการศึกษาครั้งใหม่ที่พิจารณาถึงผลของการนอนหลับที่ถูกรบกวนและคาเฟอีนในกาแฟต่อการเผาผลาญในร่างกายด้วยเช่นกัน การศึกษาในครั้งนี้จะให้ความสำคัญของการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะต่างๆ เช่น โรคเบาหวานและโรคหัวใจ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่า ผลลัพธ์เหล่านี้อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพในวงกว้าง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การดื่มกาแฟได้รับความนิยมไปทั่วโลก และสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตไว้อีกข้อคือ การดื่มกาแฟดำที่เข้มข้นจะทำให้นอนหลับไม่สนิทและอาจจะส่งผลเสียต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ การดื่มกาแฟ ภายหลังอาหารเช้า ช่วยกระตุ้นให้คาเฟอีนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า ทั้งนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมทั้งหมด 29 คน มีทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีสุขภาพดี และทำการทดลองข้ามคืนสามครั้ง โดยครั้งแรกจะให้มีการนอนหลับปกติและให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเมื่อตื่นนอนตอนเช้า หลังจากนั้นครั้งที่สองจะมีการปลุกผู้เข้าร่วมทดลองทุกชั่วโมงเป็นเวลาห้านาที และเมื่อตื่นนอนตอนเช้าก็จะให้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเหมือนกัน…