การซื้อยาฆ่าเชื้อกินเอง

เตือนภัย การซื้อยาฆ่าเชื้อกินเอง เสี่ยงดื้อยาและเป็นอันตรายมากกว่าที่คิดไว้

การซื้อยาฆ่าเชื้อกินเอง เรื่องราวเตือนภัยวันนี้จาก ข่าวกรณีผู้เสียชีวิตโควิด 19 รายที่ 59 ของประเทศไทย ซึ่งไม่ได้เสียชีวิตจากเชื้อ covid-19 โดยตรงอย่างเดียว แต่เป็นการเสียชีวิตจากอาการปอดติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน และเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งแบคทีเรียที่ทำให้ผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตนั้นเป็นชนิดดื้อยาปฏิชีวนะอย่างร้ายแรงเพราะทางแพทย์ได้ใช้ยาหลายชนิดในการสู้กับเชื้อแบคทีเรียที่แทรกซ้อนในผู้ป่วยรายนี้ มาร่วมเดือน แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ จึงมีการแจ้งเตือนผ่านเพจดังใน facebook และมีการแชร์ข้อมูลนี้เพื่อเป็นการเตือนภัยให้ได้ทราบกันว่า ประชาชนทั่วไปไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ หรือ ไม่ควรซื้อยาฆ่าเชื้อรับประทานเอง ไม่ว่าจะเป็นอาการไข้หวัด เจ็บคอ ท้องเสีย หรืออาการอื่นๆ…