โรคเป็นไข้หวัดใหญ่

ป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจาก โรคเป็นไข้หวัดใหญ่ ในช่วงโควิด -19

โรคเป็นไข้หวัดใหญ่ ด้วยในปัจจุบันการรับมือของการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 ถือได้ว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะทำให้เกิดข้อจำกัดของทรัพยากรทางการแพทย์อาจจะให้ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ การป้องกันอาการเจ็บป่วยในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่ถือได้ว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างมากมายอย่างไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งจัดว่าเป็นโรคระบาดที่มีความน่ากลัวและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นโรคที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังไม่แพ้ covid 19 ที่มาช่วงหน้าฝนนี้เลยทีเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ โรคเป็นไข้หวัดใหญ่ โรคระบาดที่มีความน่ากลัวโรคที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังไม่แพ้ covid 19 โดยไข้หวัดใหญ่นั้นถือได้ว่าเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ ที่สามารถแพร่กระจายไปได้ในทุกเพศทุกวัย ด้วยพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคระบาดนี้เป็นจำนวนมาก ด้วยในสถานการณ์ โรคโควิด19 กำลังระบาด นอกจากการเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคใดโรคหนึ่งแล้ว สามารถติดเชื้อโรคนี้ร่วมกับ COVID-19 ได้เช่นกัน…