ผักขี้เหล็ก

เชื่อหรือไม่ต้น ผักขี้เหล็ก เป็นทั้งอาหารและสมุนไพร ที่รักษาโรคได้

ผักขี้เหล็ก จัดอยู่ในประเภทของพืชผักยืนต้นและเป็น สมุนไพรไทย ที่มีอยู่กันทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย มีชื่อเรียกในท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป เช่นจังหวัดราชบุรีเรียกขี้เหล็กแก่น จังหวัดลำปางเรียก ขี้เหล็กบ้าน หรือ ขี้เหล็กหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียก ผักจี้ลี้ ภาคกลางส่วนใหญ่จะเรียก ขี้เหล็กบ้านแต่บางจังหวัดในภาคกลางจะเรียก ขี้เหล็กเขียวและจังหวัดปัตตานีเรียก ยะหา หรือ ขี้เหล็กจิ่งหรี่  เป็นต้น สรรพคุณของ ผักขี้เหล็ก อร่อยและยังเป็น สมุนไพร รักษาโรคได้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นผัก…