ควันบุหรี่อันตรายต่อสุขภาพ

ควันบุหรี่อันตรายต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบและคนใกล้ชิด ควันบุรี่ลอยตัวอยู่ในอากาศได้นาน

ควันบุหรี่อันตรายต่อสุขภาพ มีการรณรงค์กันมามากมายหลายปีแต่สูบบุหรี่ก็ยังคงมีอยู่เพราะยังมีผู้ผลิตและผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นที่ประจักษ์กันชัด ๆ ถึงความร้ายกาจของการสูบบุหรี่ที่มีต่อตัวผู้สูบและคนรอบข้างเองก็เช่นกัน คล้ายกับการติดสุราที่แม้จะมีการรณรงค์ก็ยังคงมีการซื้อขายกันอยู่ทั่วโลกนั่นแหละ แต่ต่างกันตรงที่ว่าสุราไม่มีผลกระทบต่อคนรอบข้างในเชิงสุขภาพแต่บุหรีมีเพราะควันบุหรี่ที่ถูกพ่นออกมาจากตัวผู้สูบเอง ควันบุหรี่ลอยอยู่ในอากาศได้นานแค่ไหน? อันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้สูบและคนใกล้ชิดอย่างไร? ควันบุหรี่อันตรายต่อสุขภาพ ภัยร้ายที่ทำลายสุขภาพทั้งคนสูบและคนรอบข้าง ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าจากการทดลองหลังจากที่มีการคิดค้นเครื่องกรองอาการและการตรวจจับควันละออกจากการที่มีฝุ่น pm2.5 ตกค้างในกรุงเทพมากกว่าที่ควร โดยผลตรวจพบว่าฝุ่นที่เป็นอันตรายค่าจะอยู่ที่มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ค่าที่ตรวจพบ pm2.5 อยู่ที่ 200 ซึ่งสูงกว่าค่าที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก ดังนั้นทาง NECTEC จึงลองนำเครื่องกรองอากาศมาวัดค่าของควันจากที่เราสูบบุหรี่ดูบ้างว่าค่าของฝุ่นที่ออกมามีมากน้อยอย่างไร จากผลการทดลองพบว่าค่าควันจากบุหรี่เป็นอันตรายและอยู่เกิน…