ความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล ที่สร้างขึ้นเองและ เราก็สามารถจัดการตัวเองได้แบบง่าย ๆ

ความวิตกกังวล ที่เกิดขึ้นกับตัวเองล้วนเกิดมาจากความเครียด หรือความกดดันต่าง ๆ ที่เราต้องประสบพบเจอ เมื่อร่างกายของเราเกิดความเครียดก็จะแสดงปฏิกิริยาต่าง ๆ ออกมา ในบางครั้งการแสดงออกของร่างกายเรา ตัวเราเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ เพราะความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นนั้น เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าจะเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาไหน ดังนั้น เมื่อเรารู้ตัวเองว่าเป็นคนที่มีความวิตกกังวลกับเรื่องต่าง ๆ ได้ง่าย เราจึงต้องเตรียมรับมือกับการตอบสนองของร่างกายเราเมื่อแสดงการตอบสนองนั้นออกมา เมื่อพบเจอกับสถานการณ์ที่มีความเครียดและกดดันสูง เคล็ดลับการรับมือ ความวิตกกังวล ความกดดันต่าง ๆ ที่เราต้องประสบพบเจอ ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่บั่นทอนต่อการทำงาน การเข้าสังคม…

โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ ไม่ต้องรอให้แก่ก็สามารถเป็นกันได้กับทุกวัย จากสมองทำงานหนักมากขึ้น

            โรคอัลไซเมอร์ เรามักจะได้ยินว่ามันเป็นโรคที่คู่กับคนแก่เท่านั้น แต่ในยุคสมัยนี้โรคอัลไซลเมอร์สามารถที่จะเป็นได้กับทุกวัยเลย มันไม่เลือกว่าจะต้องเป็นเฉพาะกับคนแก่เพียงอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อน เพราะด้วยเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทำให้โรคพวกนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น อีกทั้งด้วยพันธุกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไป ทำให้ยีนส์ของสมองมีความด้อยลงไปตามการเวลา จากการที่มนุษย์ได้ถูกกระตุ้นให้สมองนั้นทำงานหนักมากขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่า โรคอัลไซเมอร์ ปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรค                 อีกทั้งยังมีงานวิจัยต่าง ๆ มากมายที่บ่งบอกว่าโรคอัลไซเมอร์สามารถเกิดขึ้นกับคนที่อายุน้อยได้เหมือนกัน โดยเกิดจากการถ่ายทอดยีนส์ภายในครอบครัว หากบ้านไหนมีผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมอยู่ หรือปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรคชนิดนี้ได้ เช่น ความเครียด อุบัติเหตุ อาการป่วยทางกายอย่างโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์นี้ได้เหมือนกัน…