ผักไชยา

ประโยชน์ และสรรพคุณอย่างมากมายที่ร่างกายเราจะได้รับจากการรับประทาน ผักไชยา

ผักไชยา คงจะเป็นยุคสมัยของโลกไร้พรมแดนจริง ๆ ไปแล้ว ที่มีผักพื้นบ้านของประเทศไทยเราที่มีประโยชน์และสรรพคุณอย่างมากมายนั้น ก็ได้ถูกนำเอาไปปลูกเป็นพืชผักสวนครัวยอดนิยมในต่างประเทศไปเสียแล้วก็มี ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายมาก และบางอย่างถึงกับได้จดลิขสิทธิ์เป็นของเขาไปแล้วก็มีเช่นกัน และพืชผักสวนครัวบางชนิดของต่างประเทศที่ได้ถูกนำเข้ามาปลูกกันมากมาย และมักจะนิยมนำมารับประทานกันบนโต๊ะอาหารในประเทศไทยเราก็มีมากมายหลายอย่างเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ผักขึ้นฉ่าย ผักกุยช่าย ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักบ๊วยเล้ง ต้นหอม ฯลฯ เป็นต้น มีที่มาจากประเทศจีนก็มี ที่มาจากทวีปอเมริกาใต้ก็มากมายและที่มาจากแถบทางทวีปยุโรปก็มีด้วยเช่นกัน ซึ่งผักที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ก็คือผักไชยาหรือ ต้นผงชูรส ซึ่งในบางพื้นที่เรียกกันนั่นเอง ซึ่งมีทั้งประโยชน์และสรรพคุณต่าง…