ธาตุเจ้าเรือน

กินอาหารตาม ธาตุเจ้าเรือน เพื่อสุขภาพดี ปรับสมดุลให้ร่างกาย ไร้โรคภัยรบกวน

ธาตุเจ้าเรือน ก็คือธาตุประจำตัวของคุณแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ซึ่งธาตุเจ้าเรือนจะทำให้เรามีความโดดเด่นต่างกันทั้งนิสัยใจคอ รูปลักษณ์ภายนอก และที่สำคัญคือสุขภาพ  ซึ่งในร่างกายเราทุกคนจะประกอบไปด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ แต่ทุกคนจะมีธาตุประจำตัวหลักเพียงหนึ่ง หากคุณรู้ว่าตนเองมีธาตุประจำตัวใด และกินอาหารให้เหมาะสมกับธาตุประจำตัวหรือธาตุเจ้าเรือน ก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดี ร่างกายได้สมดุล และห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ โดยเฉพาะ การเลือกกินผักผลไม้ที่เหมาะกับ ธาตุเจ้าเรือน ของคุณ อาหารที่เหมาะกับคนธาตุดิน คุณคือคนที่เกิดเดือน :…