การบริจาคร่างกาย

การบริจาคร่างกาย…เทรนด์ยอดฮิตสำหรับคนไม่อยากให้เป็นภาระคนข้างหลัง

การบริจาคร่างกาย มนุษย์ทุกคนย่อมชราตามไปในช่วงเวลาและวิวัฒนาการความเป็นมนุษย์ไปชั่วชีวิต  แต่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องแก่ชราเท่าๆ  กัน  เนื่องด้วยความไม่แน่นอนในชีวิตเพิ่มขึ้นทำให้ความกังวลในชีวิตของมนุษย์มีมากเช่นกัน ในปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นภาระค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเนื่องจากเราต้องมีทุนเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเองยามแก่ชรา  ถ้าบางคนโชคดีถ้าหากมีลูกหลานช่วยดูแล  แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีที่มีลูกหลานเลี้ยงดูยามแก่ชราแล้วก็มีไม่น้อยที่เริ่มคิดแผนการล่วงหน้าว่าเราจะไม่เป็นภาระให้กับคนข้างหลังบางคนอาจจะเลือกไปบวชตามศาสนาของตนหรือบางคนเลือกที่จะบริจาคร่างกายเพื่อกำจัดภาระส่วนนั้นออกไป ทำไม การบริจาคร่างกาย จึงเริ่มนิยมกันมากขึ้นในโลกปัจจุบัน ถ้าพูดถึงการบริจาคร่างกาย ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไกลตัว ไม่ใช่เรื่องของเด็กทำไม่ได้หรอก แต่จริงๆ  แล้วการบริจาคร่างกายสามารถทำได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ  เมื่ออายุถึงเกณฑ์ และเป็นการวางแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายบางส่วนเมื่อวันหนึ่งเราตายจากโลกนี้ไป เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหา “คนตายเผาคนเป็น”  ในตอนท้าย ถ้ามองในมุมด้านวิทยาทาน การบริจาคร่างกายสามารถทำได้  เมื่อเราเสียชีวิตลงแล้ว  ร่างกายของเราจะไม่ต้องเป็นภาระให้คนข้างหลังต้องมานั่งฌาปนกิจ  และร่างกายของเราคือส่วนหนึ่งในการศึกษาเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์  สำหรับการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องชีวิตของมนุษย์โดยตรง ลดค่าใช้จ่าย  เนื่องด้วยการฌาปนกิจในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูงมาก  ทั้งค่าสถานที่  เงินทำบุญ ปัจจัย ค่าโลงหรือพิธีกรรมอื่นๆ …