โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ ไม่ต้องรอให้แก่ก็สามารถเป็นกันได้กับทุกวัย จากสมองทำงานหนักมากขึ้น

            โรคอัลไซเมอร์ เรามักจะได้ยินว่ามันเป็นโรคที่คู่กับคนแก่เท่านั้น แต่ในยุคสมัยนี้โรคอัลไซลเมอร์สามารถที่จะเป็นได้กับทุกวัยเลย มันไม่เลือกว่าจะต้องเป็นเฉพาะกับคนแก่เพียงอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อน เพราะด้วยเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทำให้โรคพวกนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น อีกทั้งด้วยพันธุกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไป ทำให้ยีนส์ของสมองมีความด้อยลงไปตามการเวลา จากการที่มนุษย์ได้ถูกกระตุ้นให้สมองนั้นทำงานหนักมากขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่า โรคอัลไซเมอร์ ปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรค                 อีกทั้งยังมีงานวิจัยต่าง ๆ มากมายที่บ่งบอกว่าโรคอัลไซเมอร์สามารถเกิดขึ้นกับคนที่อายุน้อยได้เหมือนกัน โดยเกิดจากการถ่ายทอดยีนส์ภายในครอบครัว หากบ้านไหนมีผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมอยู่ หรือปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรคชนิดนี้ได้ เช่น ความเครียด อุบัติเหตุ อาการป่วยทางกายอย่างโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์นี้ได้เหมือนกัน…