หญ้าคารักษาปัสสาวะอักเสบ

หญ้าคารักษาปัสสาวะอักเสบ หรือปัสสาวะติดขัด บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ

หญ้าคารักษาปัสสาวะอักเสบ การปัสสาวะคือการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายอย่างหนึ่ง โดยกระเพาะปัสสาวะมีหน้าที่กักเก็บปัสสาวะ สามารถเก็บปัสสาวะได้ราวๆ 300-500 มิลลิลิตร และจะขับปัสสาวะออกมาทางท่อปัสสาวะ ซึ่งถ้าหากใครที่ปัสสาวะแล้วมักจะมีอาการเจ็บแสบบริเวณปลายท่อปัสสาวะ ปัสสาวะแสบขัด ปวดปัสสาวะบ่อยแต่ปัสสาวะออกทีละนิดๆ บางคนอาจจะปัสสาวะมีเลือดปนออกมา เช่นนี้อาจจะวิเคราะห์ในเบื้องต้นได้ว่าเป็นอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ  หญ้าคารักษาปัสสาวะอักเสบ การรักษาโดยวิธีธรรมชาติในการใช้พืชสมุนไพร โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจมีสาเหตุมาจากการกลั้นปัสสาวะนานๆ การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ โรคนิ่ว ฯลฯ ในส่วนของการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั้น  ในเบื้องต้นแพทย์จะมีการสอบถามประวัติของผู้ป่วยและนำปัสสาวะไปตรวจหาสิ่งปนเปื้อน   สิ่งแปลกปลอมต่างๆที่อาจมีอยู่ในปัสสาวะ เช่น เชื้อแบคทีเรีย  เชื้อโรคอื่นๆ  เลือด  ฯลฯ  จากนั้นในขั้นตอนต่อไปอาจจะมีการส่องกล้องเพื่อตรวจระบบภายในระบบทางเดินปัสสาวะ   วิเคราะห์ว่ามีการติดเชื้อใดๆหรือไม่ ในส่วนการรักษาทางการแพทย์แผนโบราณมักจะใช้การรักษาโดยวิธีธรรมชาติโดยมักใช้พืชสมุนไพรเข้าช่วยในการรักษาด้วย…