ผู้สูงวัย

การดูแลร่ายกายของ ผู้สูงวัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและใจ

           ผู้สูงวัย สำหรับลูกหลานที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงวัย สิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและใจของท่านว่าแตกต่างจากเดิมอย่างไร             การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดก็คือร่างกาย ผู้สูงวัยของเราที่เคยมีเรือนร่างสวยสง่า เต็มไปด้วยกำลังวังชา ดังที่ได้เห็นท่านมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก ยามนี้กระดูกของท่านกำลังเสื่อม ความสูงของร่างกายจึงลดลง มีการเปลี่ยนแปลงที่กระดูกสันหลัง ทำให้หลังเริ่มงองุ้มอย่างที่เรียกกันว่า “หลังโกง”  แข้งขาที่เคยตรงดีก็มีอาการกระดูกโก่งออก ทำให้ท่าเดินของผู้สูงวัยบางท่านเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่บางท่านต้องอาศัยตัวช่วยคือ ไม้เท้า หรืออุปกรณ์ช่วยพยุงชนิดต่างๆ ผู้สูงวัย กับการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องหมั่นดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ ส่วนผิวพรรณของผู้สูงวัยนั้น เห็นชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือมีลักษณะเหี่ยวย่น ในขณะที่กล้ามเนื้อหย่อนยาน เว้นแต่คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะได้เปรียบ…