ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพจิต

การดูแล ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพจิต

ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพจิต ในผู้สูงอายุนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้เพื่อจะได้ป้องกันและช่วยผู้สูงอายุได้เมื่อเกิดปัญหา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใฃ้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้อย่างยาวนานตามสภาพ คนเราเมื่อมีอายุสูงขึ้นการทำงานของระบบร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลงไป เกิดปัญหาสุขภาพขึ้นมาทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ทุกคน แต่สามารถที่จะทำความเข้าใจ และป้องกัน ดูแลได้ ผู้สูงอายุนอกจากปัญหาทางด้านสุขภาพกาย แล้วยังมีปัญหาทางด้านจิตใจด้วย ซึ่งทั้งสองปัญหาเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ปัญหาทางด้านจำตใจ คือ ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพจิต สังเกตุได้อย่างไร.... ? การดูแล 1. ความวิตกกังวล จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากลูก ๆ หลาน ๆ คนในบ้าน…