5 วิธีการป้องกันตัวเองจาก Covid-19

5 วิธีการป้องกันตัวเองจาก Covid-19 ที่กำลังระบาดหนักในประเทศไทย

5 วิธีการป้องกันตัวเองจาก Covid-19 ปัจจุบันถ้าไม่พูดถึงโรคโควิด -19 ถือว่าล้าหลังมาก ๆ เนื่องจากในทุกวันนี้ ประเทศไทยมีเรื่องของโรคระบาดที่สะเทือนระบบต่าง ๆ ของประเทศไปหมดเลย คือ โรค Covid-19 แม้ปัจจุบันจะมีวัคซีนในการป้องกัน ทว่าวัคซีนไม่เพียงพอ เพราะทั่วโลกก็ต้องการ ดังนั้นทุกคนต้องหันมาใส่ใจตนเองก่อน โดยผู้เขียนมีข้อในการแนะนำในหัวข้อต่อไป หันมาใส่ใจสุขภาพแบบง่าย ๆ ด้วย 5 วิธีการป้องกันตัวเองจาก Covid-19…