วิธีดูแลสุขภาพตัวเอง

วิธีดูแลสุขภาพตัวเอง ให้แข็งแรง สไตล์ New Normal

            วิธีดูแลสุขภาพตัวเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังไม่คลี่คลายเท่าไหร่นัก ผู้คนต่างตระหนักถึงการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองมากขึ้นยิ่งโดยเฉพาะในขณะปัจจุบัน ยังไม่มียาต้านไวรัส หรือยารักษาที่ได้ผลจริง มีเพียงยาที่รักษาโรคอื่น และนำมาใช้บรรเทาอาการเท่านั้น ดังนั้น การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อช่วยป้องกันจากเชื้อโรคและไวรัสต่างๆ ด้วย พร้อมกับการเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย ไม่ให้ภูมิตก เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อได้ง่ายคนเราจึงต้องมีการปรับตัวหลายอย่างจากภาวะโควิด 19 เพื่อให้ชีวิตประจำวันของเราสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติ ไม่เว้นแม้แต่การดูแลสุขภาพตนเองด้วย เราสามารถดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงได้ง่ายในสไตล์ New Normal ดังนี้ วิธีดูแลสุขภาพตัวเอง…