คุณประโยชน์ จากสับปะรด

คุณประโยชน์ จากสับปะรด ผลไม้พื้นถิ่นเก่าแก่ในประเทศไทยมานานหลากหลายสายพันธุ์

คุณประโยชน์ จากสับปะรด นับเป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จักกันดีและเป็นผลไม้พื้นถิ่นเก่าแก่ในประเทศไทยมานาน ในประเทศไทยมีสับปะรดอยู่หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งสับปะรดภูแล สับปะรดภูเก็ต ฯลฯ มีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น บ่อนัด มะนัด ขนุนทอง ฯลฯ แต่ด้วยความที่มีอยู่มากมายและหาได้ง่ายอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีดี ในทางตรงกันข้ามสับปะรดยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกมากมายในแบบที่ผลไม้อื่น ๆ ไม่สามารถทดแทนได้เลย ส่วนคำถามที่ว่าสับปะรดนั้นมี คุณประโยชน์ จากสับปะรด ดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง สับปะรดมีกากใยสูง โดยในสับปะรดสด 100 กรัมนั้นมีใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ…