สุขภาพช่องปาก

สุขภาพช่องปาก หรือ ฝันตาย ที่ไม่ควรมองข้าม

สุขภาพช่องปาก ถือว่าเป็นอีกเรื่องของสุขภาพร่างกายที่หลาย ๆ คนอาจมองข้ามในเรื่องของการสังเกต และการดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีอยู่เสมอที่ถึงแม้ว่าอาการเสียวฟัน หรือปวดฟันต่าง ๆ นั้น อาจจะเป็นอาการที่ไม่ร้ายแรงหรืออันตรายมากเสียเท่าไหร่ แต่ในความเป็นจริงแล้วอาการเหล่านี้ สามารถส่งผลหรือเป็นสัญญาณเตือนต่อความอันตรายของสุขภาพฟันเราได้อีกด้วยอย่างสภาวะที่เรียกว่า ฟันตาย ที่จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพช่องปากเราโดยตรงนั่นเอง การดูแล สุขภาพช่องปาก ให้ดีอยู่เสมอ “ฟันตาย” เป็นอีกหนึ่งปัญหาของสุขภาพภายในช่องปากอย่างแท้จริงที่สามารถส่งผลร้ายแรงถึงรากฟันของเราโดยตรง สำหรับอาการที่บ่งชี้หรือมีปัจจัยส่งผลให้เกิดภาวะ ฟันตาย นั้นคือ อาการเสียวฟันที่ไม่ว่าจะเป็นการทานของเย็น หรือของร้อนก็จะมีอาการเสียวฟันแต่ในบางกรณีก็จะไม่อาการเสียวฟันเช่นนี้ไปเสียดื้อ ๆนอกจากนี้ฟันที่จะเกิดสภาวะฟันตายได้นั้น จะมีสีของฟันที่คล้ำขึ้นมีอาการเจ็บฟันขณะเคี้ยว…