ภาวะซึมเศร้าฤดูหนาว

ภาวะซึมเศร้าฤดูหนาว ไม่ต้องเครียดก็เป็นได้ สภาพแวดล้อมมีผลต่อสภาวะทางอารมณ์

                ภาวะซึมเศร้าฤดูหนาว เชื่อหรือไม่ว่าอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่มีผลต่อสภาวะอารมณ์ของเราด้วย โรคภาวะซึมเศร้าฤดูหนาวเป็นตัวอย่างที่ดีมาก ถ้าใครเคยสังเกต แต่ละคนจะมีฤดูกาลที่ชื่นชอบแตกต่างกัน และความรู้สึกในแต่ละวันของเราก็สามารถเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศของวันนั้นด้วย เช่น วันที่ฝนตกก็จะรู้สึกขี้เกียจ เฉื่อยชาได้มากกว่าวันที่มีแดดสดใส เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ช่วงระยะห่างของกลางวันกับกลางคืนก็มีผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน ภาวะซึมเศร้าฤดูหนาว ความรู้สึกที่สามารถเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศได้                 สำหรับโรคภาวะซึมเศร้าฤดูหนาวนั้น ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนว่าสาเหตุคืออะไร จริงอยู่ว่าหลายคนอาจรู้สึกเหงา รู้สึกเศร้าและโดดเดี่ยวได้ ในฤดูหนาว แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีการตอบสนองเช่นนั้น หมายความว่าต้องมีตัวแปรอื่นมาร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม มีข้อสันนิษฐานที่ดูมีความเป็นไปได้อยู่ว่า อาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาว…