การนอนดึก

ภัยอันตราย การนอนดึก ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของชีวิตและ ร่างกายเสื่อมโทรม

            การนอนดึก เคยได้ยินไหม “การนอนหลับคือนาฬิกาชีวิต” จากคำกล่าวข้างต้น หลายคนตระหนักได้ทันทีว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายเสื่อมโทรมและความตายก็จะมาเยือนไวขึ้น ทว่าหลายคนยังคงดำเนินชีวิตอยู่บนความเสี่ยงของการนอนดึกยิ่งในปัจจุบันทุกคนต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ แข่งขันกับเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าไปทุกวินาทีด้วยความจำเป็น แต่บางคนก็เลือกที่จะนอนเพียง 2-3 ชั่วโมงต่อวันอาจจะด้วยสาเหตุที่ว่าดูหนัง ฟังเพลง ติดเกมส์ เป็นต้น การนอนดึก ไม่ได้มีผลดีจึงขอนำเสนอภัยอันตราย! 5 อย่าง อารมณ์แปรปรวนง่าย จากงานวิจัยได้ระบุไว้ว่าบุคคลที่นอนเพียง 4.5 ชั่วโมงต่อวันเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานกว่าสัปดาห์จะส่งผลอารมณ์ไม่คงที่ แปรปรวนและหงุดหงิดง่าย ซึ่งการเป็นคนเจ้าอารมณ์นั้นนอกจากไม่เป็นผลดีต่อตนเองแล้วยังเกิดผลเสียต่อคนรอบข้องที่ทุกคนเผลอไปหงุดหงิดใส่ได้นั้นเอง…