การออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย เพื่อให้ดีต่อสุขภาพที่แท้จริงทำอย่างไร

การออกกำลังกาย เป็นการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่ถูกจังหวะมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ เมื่อทุกคนทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอจะเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอน นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังทำให้ห่างไกลจากโรคร้ายด้วย การออกกำลังกายที่ดีควรปฏิบัติดังนี้ 6 เทคนิคของ การออกกำลังกาย ที่ถูกต้องและดีต่อสุขภาพ 1. ควรเริ่มด้วยการออกกำลังกายเบา ๆ ก่อน หรือยกดัมเบลที่มีน้ำหนักไม่มากหรือประมาณครึ่งถึง 1 กิโลกรัมก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายได้รับรู้และปรับตัวแล้วค่อย ๆ เพิ่มน้ำหนักตามความเหมาะสม 2. ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังที่มีน้ำหนัก โดยการออกกำลังกายเฉพาะส่วน เพื่อให้กล้ามเนื้อรับรู้ และสามารถปรับตัวได้…