โควิด -19 RSV ไข้หวัดใหญ่

โควิด -19 RSV ไข้หวัดใหญ่ อาการแรกเริ่มของโรคมักมีอาการที่คล้ายกัน

โควิด -19, RSV, ไข้หวัดใหญ่ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูกาลของปลายฝน ต้นหนาว เข้าสู่สภาพอากาศที่อึมครึม โดยสภาพอากาศแบบนี้มักจะเป็นต้นเหตุของอาการป่วย ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดธรรมดาทั่วไป การติดเชื้อไวรัส RSV หรือในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่การแพร่ระบาดยังไม่จบลงซึ่งลักษณะอาการป่วยของแต่ละโรคที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาการแรกเริ่มของโรคมักมีอาการที่คล้ายกัน คือ รู้สึกเหมือนตัวเองป่วย หรือเป็นหวัด การทำความรู้จักของโรคแต่ละโรคให้มากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ สามารถทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะเบื้องต้นได้ โดยการสังเกตลักษณะอาการที่แสดงออก…