โรคที่มากับฝน

5 โรคที่มากับฝน ฤดูฝนที่ทุกคนควรระวังและดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

โรคที่มากับฝน เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วเราต้องปรับตัวกันในหลายๆ อย่าง เพราะฝนตกนั้นก็มีผลกระทบหลายออย่าง ทั้งการเดินทางที่ลำบากขึ้น การขับขี่บนท้องถนนที่ต้องระวังมากขึ้น หรือในกรณีที่ฝนตกหนักติดต่อกันก็นำพามาถึงปัญหาน้ำท่วม แต่นอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้ว ก็ยังมีโรคที่มากับฝนอีกด้วย ประกอบด้วยโรคที่เกิดเพราะฤดูฝนโดยตรง และโรคพาหะที่ตามติดกันมา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้และระมัดระวังกันมากขึ้น 5 โรคที่มากับฝน เรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้และระมัดระวังกันมากขึ้น โรคไข้หวัด เป็นสิ่งที่หลายๆ คนมักเจอและเกิดได้ง่ายมาก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อของไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ มีเริ่มต้นตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดา อาการก็คือ มีไข้ เจ็บคอ ไม่สบายตัว…