โรคเอดส์

โรคเอดส์ ใส่ใจตัวเองรู้จักป้องกันทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์กับการใส่ถุงยางห่างไกลโรค

โรคเอดส์ หรือโรคติดเชื้อที่หลายสิบปีก่อนมีการพูดถึงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่คนไทยรู้จักกันดี ถึงความน่ากลัวโดยไม่มีรักษายารักษาให้หายขาด แต่ในปัจจุบันการพูดถึงโรคเอดส์นี้ลดน้อยลงไป แต่ไม่ใช่ว่าโรคเอดส์นี้จะหยุดการแพร่กระจายเชื้อได้ ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องแต่อาจจะไม่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อน ด้วยมียาที่สามารถควบคุมและเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวให้มีมากยิ่งขึ้น เพราะโรคเอดส์หรือที่เรียกกันว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยจะมีเชื้อ HIV จะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยจะทำให้ผู้ป่วยมีติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันต่ำลง จนร่างกายไม่สามารถต้านเชื้อโรคได้ให้มีโรคฉวยโอกาสเข้ามาซ้ำเติมได้ง่าย อย่างวัณโรคปอดบวม หรือติดเชื้อในกระแสเลือดและเชื้อราเป็นต้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด  โรคเอดส์ หรือ HIV ป้องกันโดย การใส่ถุงยางก่อนมีเพศสัมพันธ์ เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยในปัจจุบันมียาที่สามารถเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวให้มีมากยิ่งขึ้น จึงทำให้โรคนี้ไม่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนเท่ากับโรคมะเร็งหรือโรคชนิดต่างๆแต่ประเทศไทยต้องสูญเสียทรัพยากรอย่างค่ายา หรือผู้ป่วยที่ถือได้ว่าเป็นกำลังหลักสำคัญส่วนมากจะเป็นวัยทำงานโดยโรคเอดส์นั้นสามารถติดต่อได้…