โรคไส้เลื่อน

โรคไส้เลื่อน ผู้ชายหรือผู้หญิงก็เป็นได้ หากไม่รับการรักษาอาจเกิดการติดเชื้อและเสียชีวิตได้

            หลายคนคงมีความคิดมาตลอดว่าการเป็น โรคไส้เลื่อน ผู้ชายสามารถเป็นได้เพียงเพศเดียว แต่ความจริงแล้วการเป็นไส้เลื่อนนั้น สามารถที่จะเป็นได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชาย วันนี้เราจะมาลบล้างความคิดของใครหลายคนที่เชื่อว่าไส้เลื่อนเป็นได้แค่ผู้ชาย โดยการมาอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดไส้เลื่อนว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุของการเกิด โรคไส้เลื่อน ว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร   ไส้เลื่อน เกิดขึ้นได้อย่างไร ไส้เลื่อนในผู้หญิงและผู้ชายนั้น สาเหตุการเกิดล้วนมาจากสาเหตุเดียวกัน คือ การที่ผนังช่องท้องของผู้ป่วยมีความอ่อนแอมาตั้งแต่กำเนิดจนทำให้ลำไส้มีการเคลื่อนตัวจากจุดเดิม หรือการที่ผู้ป่วยที่เป็นไส้เลื่อนเคยได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องท้องจึงทำให้ผนังช่องท้องเกิดความอ่อนแอ หรืออีกสาเหตุหนึ่ง คือ การเกิดแรงดันบริเวณช่องท้องที่เกิดจากการไอ หรือจามแบบแรง ๆ หรือเกิดจากการที่ยกของหนัก…