โรคเป็นไข้หวัดใหญ่

โรคเป็นไข้หวัดใหญ่ ด้วยในปัจจุบันการรับมือของการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 ถือได้ว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะทำให้เกิดข้อจำกัดของทรัพยากรทางการแพทย์อาจจะให้ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ การป้องกันอาการเจ็บป่วยในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่ถือได้ว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างมากมายอย่างไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งจัดว่าเป็นโรคระบาดที่มีความน่ากลัวและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นโรคที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังไม่แพ้ covid 19 ที่มาช่วงหน้าฝนนี้เลยทีเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่

โรคเป็นไข้หวัดใหญ่

โรคเป็นไข้หวัดใหญ่ โรคระบาดที่มีความน่ากลัวโรคที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังไม่แพ้ covid 19

โดยไข้หวัดใหญ่นั้นถือได้ว่าเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ ที่สามารถแพร่กระจายไปได้ในทุกเพศทุกวัย ด้วยพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคระบาดนี้เป็นจำนวนมาก ด้วยในสถานการณ์ โรคโควิด19 กำลังระบาด นอกจากการเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคใดโรคหนึ่งแล้ว สามารถติดเชื้อโรคนี้ร่วมกับ COVID-19 ได้เช่นกัน ซึ่งจะทำให้อาการรุนแรงและจะทำให้การรักษามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดย ไข้หวัดใหญ่นั้น มักพบระบาดในช่วงหน้าฝน ซึ่งอาการไข้หวัดใหญ่และ covid-19 จะมีความคล้ายคลึงกัน และสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นไอและจามได้เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาป้องกันแต่พบด้วยว่าผู้ที่ได้วัคซีนแล้วก็สามารถป่วยจากไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพเพียง 40 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแถมยังไข้หวัดใหญ่ ยังมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก ซึ่งไข้หวัดใหญ่นั้นจะมีความน่ากลัวอย่างมาก

โรคเป็นไข้หวัดใหญ่-ป้องกันและดูแลสุขภาพ

โดยมีอาการที่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยจะมีไข้สูง 38 ถึง 40 องศา ปวดศีรษะ คัดจมูกและมีน้ำมูกไหล เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีอาการอ่อนเพลีย โดยเฉพาะในกรณีที่อาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ควรนำมาพบแพทย์เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนและลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนใกล้ชิดได้อีกด้วย โดยในปัจจุบันไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดธรรมดาอาจจะมีความแตกต่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องสังเกตด้วยความระมัดระวัง ถ้าไม่แน่ใจควรพบแพทย์ทันทีซึ่งจะเป็นการลดอาการเจ็บป่วย และอาการที่รุนแรงมากขึ้นอีกด้วย

โรคเป็นไข้หวัดใหญ่-การลดอาการเจ็บป่วย

จึงจะเห็นได้ว่าในช่วงหน้าฝนนี้จำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพ ไม่ให้เจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กเมื่อมีอาการที่มีความน่าสงสัยอย่าปล่อยปละละเลย ควรมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่น เพื่อเป็นการหยุดแพร่กระจายเชื้อ และรักษาได้ทันท่วงที ด้วยในระยะหลังมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่นี้เป็นจำนวนไม่น้อย จึงจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ข่าวสารที่น่าสนใจ 5 โรคที่มากับฝน ฤดูฝนที่ทุกคนควรระวังและดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

Related Posts