โควิด -19 RSV ไข้หวัดใหญ่

โควิด -19, RSV, ไข้หวัดใหญ่ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูกาลของปลายฝน ต้นหนาว เข้าสู่สภาพอากาศที่อึมครึม โดยสภาพอากาศแบบนี้มักจะเป็นต้นเหตุของอาการป่วย ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดธรรมดาทั่วไป การติดเชื้อไวรัส RSV หรือในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่การแพร่ระบาดยังไม่จบลงซึ่งลักษณะอาการป่วยของแต่ละโรคที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาการแรกเริ่มของโรคมักมีอาการที่คล้ายกัน คือ รู้สึกเหมือนตัวเองป่วย หรือเป็นหวัด

การทำความรู้จักของโรคแต่ละโรคให้มากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ สามารถทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะเบื้องต้นได้ โดยการสังเกตลักษณะอาการที่แสดงออก เวลาที่เรารู้สึกไม่สบาย

โควิด -19 RSV ไข้หวัดใหญ่

ความแต่งต่างของ โควิด -19 RSV ไข้หวัดใหญ่

 • โควิด -19 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
  • ชนิดของเชื้อ : โควิด -19 ติดต่อผ่านเชื้อไวรัส SARS-CoV-2
  • กลุ่มเสี่ยงที่สามารถติดโรคได้ง่าย : ประชาชนทุกคนทั่วโลก เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สามารถติดต่อโรคโควิด -19 ได้ โดยไม่เลือกเพศ และช่วงอายุ 
  • ลักษณะอาการของโรค : ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะมีไข้สูงมากกว่า 37.5 °C, มีน้ำมูกไหล, ไอ, เจ็บคอ, และรู้สึกเหนื่อยง่ายมากกว่าปกติ
  • วิธีการป้องกันการติดต่อของโรค : ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด ล้างมือบ่อย ๆ และใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 
ความแต่งต่างของ โควิด -19 RSV ไข้หวัดใหญ่
 • ติดเชื้อไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) ในระบบทางเดินหายใจ
  • ชนิดของเชื้อ : เชื้อไวรัส Respiratory Syncytial Virus
  • กลุ่มเสี่ยงที่สามารถติดโรคได้ง่าย : เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถติดได้เช่นกัน
  • ลักษณะอาการของโรค : หายใจแรง และมีเสียงดัง ร่วมกับอาการไอ มีไข้ และเหนื่อยหอบจนอกมีรอยบุ๋ม ตัวมีสีเขียว
  • วิธีการป้องกันการติดต่อของโรค : ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความแออัด, ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน, หมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ, ลดการสัมผัสกับเด็กจากคนแปลกหน้า หรือคนนอกที่ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน
อาการ โควิด -19 RSV ไข้หวัดใหญ่
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
  • ชนิดของเชื้อ : ไวรัส influenza
  • กลุ่มเสี่ยงที่สามารถติดโรคได้ง่าย : ทุกเพศ ทุกวัย กลุ่มเสี่ยงสูง คือ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดัน เบาหวาน และคนชรา
  • ลักษณะอาการของโรค : มีไข้สูง ร่วมกับการปวดเมื่อยตามร่างกาย มีน้ำมูกใส ไอแบบแห้ง ๆ และรู้สึกคัดจมูก

วิธี การป้องกันโรค การติดต่อของโรค : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความแออัด, ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และหมั่นที่จะล้างมือบ่อย

กดติดตามเว็บไซต์ การดูแลสุขภาพ

Related Posts