หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอด

หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอด (Shortness of Breath) มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น ฝุ่น มลพิษ สถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก อากาศที่ร้อน อยู่บนความสูง หรือเกิดจากสภาพร่างกายของผู้ป่วยที่มีความเหนื่อย ความเครียด ความวิตกกังวลต่าง ๆ การออกกำลังกายที่หนัก เดินขึ้นลงบันไดในระยะไกล ก็อาจส่งผลให้ร่างกายเกิดการหายใจไม่อิ่ม หรือหายใจไม่เต็มปอดขึ้นมาได้

หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอด1

สาเหตุของอาการ หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอด เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

โดยลักษณะอาการของการหายใจไม่อิ่ม หรือหายใจไม่เต็มปอด (Shortness of Breath) จะมีอาการแน่นบริเวณหน้าอก เหนื่อยหอบ รู้สึกว่าตัวเองหายใจไม่ทัน ซึ่งอาการเหล่านี้ คือ ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลถึงการเสียชีวิตได้ ดังนั้น หากใครที่กำลังเผชิญอยู่กับอาการดังกล่าว ควรที่จะระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้นและควรที่จะพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยโรคโดยเร็ว

นอกจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่อิ่ม หรือหายใจไม่เต็มปอดแล้ว การมีโรคประจำตัวก็ส่งผลให้เกิดอาการดังกล่าวได้เช่นกัน และอาการที่รุนแรงอาจนำพาไปสู่การเสียชีวิตได้ เช่นผู้ป่วยที่มีโรคประตัวโรคหอบหืด โรคอ้วน แพ้อาหารชนิดรุนแรง โรคหัวใจ เส้นเลือดที่ปอดอุดตัน อาการหรือโรคเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุของการเกิดอาการหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอดได้เช่นกัน

หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอด (Shortness of Breath)

หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอดภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อคุณมีอาการดังต่อไปนี้

 • รู้สึกแน่นหน้าอก หายไม่ออก หรือมีอาการเหนื่อยหอบ
 • มีอาการที่กล่าวข้างต้นรุนแรงกว่าเดิมหลังใช้ยาชนิดพ่น
 • มีอาการวูบ เป็นลม
 • ปาก และนิ้วมือเป็นสีม่วง เขียว
 • ร่างกายของผู้ป่วยมีไข สั่น
 • บริเวณเท้า ข้อเท้าของผู้ป่วยมีอาการบวม
หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอด-ทำอย่างไร เมื่อมีอาการข้างต้น

ทำอย่างไร เมื่อมีอาการข้างต้น

 • เมื่อมีอาการดังที่กล่าวมา โดยสาเหตุเกิดจากการหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอดควรหาที่นั่งพัก เพื่อป้องกันอาการวูบ หรือเป็นลม
 • ต้องผ่อนคลายร่างกายของผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดด้วยการ จุดที่สำคัญที่สุด คือ ช่วงกล้ามเนื้อคอ และไหล่
 • วางมือไว้บริเวณหน้าท้องของผู้ป่วยแล้วหายใจทางจมูกอย่างช้า ๆ
 • ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าให้สุดทางจมูก และค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกจากปากอย่างช้า ๆ 
 • ให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านบนจนมีอาการที่ขึ้น ระหว่างนั้นให้เรียกรถโรงพยาบาล
ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ห่างไกลจากการ หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอด

ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ห่างไกลจากการหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอด

 • หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ
 • ดูแลสุขภาพด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอตามช่วงอายุ และออกกำลังกายให้พอเหมาะ
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่
 • อยู่ในสถานที่ที่อากาศบริสุทธิ์ ถ่ายเทสะดวก ไม่อยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่น หรือควัน
 • หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรที่จะมีออกซิเจนสำรองติดตัว

สามารถกดติดตาม การดูแลสุขภาพ และบทความสุขภาพให้ห่างไกลโรค ความเชื่อเหล่านี้ ถูก หรือ ผิด เกี่ยวกับ มะเร็งปอด โรคที่มีผู้คนเสียชีวิตมากที่สุด

Related Posts