การออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย เป็นการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่ถูกจังหวะมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ เมื่อทุกคนทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอจะเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอน นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังทำให้ห่างไกลจากโรคร้ายด้วย การออกกำลังกายที่ดีควรปฏิบัติดังนี้

การออกกำลังกาย

6 เทคนิคของ การออกกำลังกาย ที่ถูกต้องและดีต่อสุขภาพ

1. ควรเริ่มด้วยการออกกำลังกายเบา ๆ ก่อน หรือยกดัมเบลที่มีน้ำหนักไม่มากหรือประมาณครึ่งถึง 1 กิโลกรัมก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายได้รับรู้และปรับตัวแล้วค่อย ๆ เพิ่มน้ำหนักตามความเหมาะสม

2. ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังที่มีน้ำหนัก โดยการออกกำลังกายเฉพาะส่วน เพื่อให้กล้ามเนื้อรับรู้ และสามารถปรับตัวได้ เมื่อรู้สึกเหนื่อยให้พักไม่ควรฝืนเพราะจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อฉีกขาดได้

การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ

3. ควรฝึกให้กล้ามเนื้อชินกับการออกกำลังกายในแต่ละท่าโดยการทำค้างไว้ประมาณท่าละ 3-5 วินาที แล้วให้กลับมาเริ่มใหม่ ควรฝึกแต่ละท่าประมาณ 10-15 ครั้ง หากทำได้ไม่ครบให้ทำท่าอื่นก่อนก็ได้ แล้วค่อยกลับมาสรุปทำอีกครั้งในท่าที่ยังค้างอยู่

4. อย่ากลั้นหายใจขณะออกกำลังกาย เนื่องจากอาจทำให้ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจ ควรหายใจหรือผ่อนลมหายใจทางปากเพื่อให้การหายใจเป็นปกติอย่างสม่ำเสมอ และค่อย ๆ หายใจเข้าช้า ๆ

           

เทคนิค การออกกำลังกาย

5. ไม่ควรออกกำลังกายในแต่ละท่าให้เร็ว หรือรีบเร่งเกินไป ควรทำช้า ๆ จำไว้ว่าอย่าหักโหม ทั้งนี้อาจได้รับบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะการเกร็งบริเวณข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกายขณะออกกำลังกาย แขน และขาซึ่งอาจอยู่ในท่าที่ไม่ปกติ

6. หลังจากการออกกำลังกาย อาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออยู่ประมาณ 2-3 วัน ซึ่งจะเป็นอาการปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ แล้วก็จะหายไปได้เองหลังจากการออกกำลังกาย เนื่องจากกล้ามเนื้อและร่างกายได้รับการบอบซ้ำจากการออกกำลัง หรือเป็นอาการคล้ายการทำงานหนักนั่นเอง ซึ่งเมื่อร่างกายปรับตัวแล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติไม่เอง

ติดตามเว็บไซต์การดูแลสุขภาพ
สุขภาพที่น่าสนใจวิธีการสร้างตาราง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวัน

Related Posts