การดื่มกาแฟ

การดื่มกาแฟ ที่มีการวิจัยจากศูนย์โภชนาการการออกกำลังกายและการเผาผลาญของมหาวิทยาลัยบาธ สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาผลของการนอนหลับที่ไม่เพียงพอและการดื่มกาแฟในตอนเช้าจะมีสารบ่งชี้การเผาผลาญที่แตกต่างกัน โดยเป็นการศึกษาครั้งใหม่ที่พิจารณาถึงผลของการนอนหลับที่ถูกรบกวนและคาเฟอีนในกาแฟต่อการเผาผลาญในร่างกายด้วยเช่นกัน การศึกษาในครั้งนี้จะให้ความสำคัญของการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะต่างๆ เช่น โรคเบาหวานและโรคหัวใจ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่า ผลลัพธ์เหล่านี้อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพในวงกว้าง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การดื่มกาแฟได้รับความนิยมไปทั่วโลก และสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตไว้อีกข้อคือ การดื่มกาแฟดำที่เข้มข้นจะทำให้นอนหลับไม่สนิทและอาจจะส่งผลเสียต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

การดื่มกาแฟ

การดื่มกาแฟ ภายหลังอาหารเช้า ช่วยกระตุ้นให้คาเฟอีนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า

ทั้งนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมทั้งหมด 29 คน มีทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีสุขภาพดี และทำการทดลองข้ามคืนสามครั้ง โดยครั้งแรกจะให้มีการนอนหลับปกติและให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเมื่อตื่นนอนตอนเช้า หลังจากนั้นครั้งที่สองจะมีการปลุกผู้เข้าร่วมทดลองทุกชั่วโมงเป็นเวลาห้านาที และเมื่อตื่นนอนตอนเช้าก็จะให้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเหมือนกัน สุดท้ายจะให้ผู้เข้าร่วมทดลองถูกปลุกในระหว่างการนอนหลับเหมือนกัน แต่จะให้ดื่มกาแฟดำเข้มข้น 30 นาที ก่อนที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเมื่อตื่นนอนตอนเช้า และในการทดสอบแต่ละครั้งจะมีการเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้เข้าร่วม เพื่อวัดระดับน้ำตาลกลูโคสที่ได้รับเพื่อแทนการบริโภคอาหารเช้า

การดื่มกาแฟ ภายหลังอาหารเช้า

โดยผลจากการทดสอบที่ได้ชี้ให้เห็นว่าการนอนหลับที่ถูกรบกวนไม่ได้ทำให้การตอบสนองต่อระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อเทียบกับครั้งที่มีการนอนหลับปกติ ในขณะที่การนอนหลับที่ไม่เป็นเวลา การนอนหลับๆ ตื่น อาจจะส่งผลเสียต่อการเผาผลาญได้ ทั้งนี้การบริโภคกาแฟดำเข้มข้นก่อนอาหารเช้าหลังจากการนอนหลับที่ไม่เพียงพอนั้นจะส่งผลเสียต่อการเผาผลาญกลูโคสประมาณ 50% ดังนั้นการปรับสมดุลที่ดีสำหรับคืนที่มีการพักผ่อนไม่เพียงพอคือ ต้องดื่มกาแฟดำภายหลังอาหารเช้า เพื่อกระตุ้นให้คาเฟอีนในกาแฟจะช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า

การดื่มกาแฟ กาแฟดำที่เข้มข้น

ฝากกดติดตามการดูแลสุขภาพ
ข่าวสารสุขภาพที่น่าสนใจปัญหาการนอนไม่หลับ ลองทานอาหารช่วยให้นอนหลับ ชนิดนี้รับรองว่าหลับสบาย

Related Posts