การบริจาคร่างกาย

การบริจาคร่างกาย มนุษย์ทุกคนย่อมชราตามไปในช่วงเวลาและวิวัฒนาการความเป็นมนุษย์ไปชั่วชีวิต  แต่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องแก่ชราเท่าๆ  กัน  เนื่องด้วยความไม่แน่นอนในชีวิตเพิ่มขึ้นทำให้ความกังวลในชีวิตของมนุษย์มีมากเช่นกัน ในปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นภาระค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเนื่องจากเราต้องมีทุนเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเองยามแก่ชรา  ถ้าบางคนโชคดีถ้าหากมีลูกหลานช่วยดูแล  แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีที่มีลูกหลานเลี้ยงดูยามแก่ชราแล้วก็มีไม่น้อยที่เริ่มคิดแผนการล่วงหน้าว่าเราจะไม่เป็นภาระให้กับคนข้างหลังบางคนอาจจะเลือกไปบวชตามศาสนาของตนหรือบางคนเลือกที่จะบริจาคร่างกายเพื่อกำจัดภาระส่วนนั้นออกไป

การบริจาคร่างกาย

ทำไม การบริจาคร่างกาย จึงเริ่มนิยมกันมากขึ้นในโลกปัจจุบัน

ถ้าพูดถึงการบริจาคร่างกาย ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไกลตัว ไม่ใช่เรื่องของเด็กทำไม่ได้หรอก แต่จริงๆ  แล้วการบริจาคร่างกายสามารถทำได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ  เมื่ออายุถึงเกณฑ์ และเป็นการวางแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายบางส่วนเมื่อวันหนึ่งเราตายจากโลกนี้ไป เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหา “คนตายเผาคนเป็น”  ในตอนท้าย

  • ถ้ามองในมุมด้านวิทยาทาน การบริจาคร่างกายสามารถทำได้  เมื่อเราเสียชีวิตลงแล้ว  ร่างกายของเราจะไม่ต้องเป็นภาระให้คนข้างหลังต้องมานั่งฌาปนกิจ  และร่างกายของเราคือส่วนหนึ่งในการศึกษาเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์  สำหรับการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องชีวิตของมนุษย์โดยตรง
การบริจาคร่างกาย เพื่อกำจัดภาระ
  • ลดค่าใช้จ่าย  เนื่องด้วยการฌาปนกิจในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูงมาก  ทั้งค่าสถานที่  เงินทำบุญ ปัจจัย ค่าโลงหรือพิธีกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของผู้ล่วงลับ  การบริจาคร่างกายเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมและลดภาระค่าใช้จ่าย  เนื่องด้วยเมื่อได้บริจาคร่างกายแล้ว ทางผู้รับเรื่องการบริจาคร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์  หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการฌาปนกิจให้เองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ติดต่อแค่ญาติมารับอัฐิไปเท่านั้น
การบริจาคร่างกาย-ลดค่าใช้จ่าย
  • ไม่อยากทิ้งภาระให้คนข้างหลังจะเห็นได้ว่าคนในวัยหนุ่มสาวเริ่มหันมาบริจาคร่างกายกันมากขึ้น  ส่วนหนึ่งเพราะสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจถดถอยและสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมที่โครงสร้างไม่เอื้อให้กับคนในปัจจุบัน  อีกทั้งการเกิดช่องว่างระหว่างวัยมากขึ้น ทำให้อยากทำให้เป็นเรื่องส่วนตัวของตนเองมากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่คนในครอบครัวรับรู้หรือมาจุ้นจ้านในชีวิต  ถ้าเป็นไปได้อยากทำเพราะความตั้งใจส่วนตัวทำแล้วสบายใจต่อเรามากกว่า

ฝากกดติดตามเว็บไซต์ การดูแลสุขภาพ และบทความที่น่าสนใจ อาหารชะลอวัย ที่ทำให้ดูอ่อนเยาว์และไม่แก่ดีต่อสุขภาพร่างกายแน่นอน

Related Posts